PRIVACYSTATEMENT

Beheer van uw gegevens

You-made-it beheert de gegevens van haar klanten zorgvuldig en conform de richtlijnen van Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Klantgegevens (naam, adres, e-mailadres en verrichte werkzaamheden) worden uitsluitend opgeslagen in de financiële administratie die voortvloeit uit diensten die wij in opdracht van onze klanten opvoeren.

U ontvangt van ons geen ongevraagde mailings of nieuwsbrieven tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Van mensen die informatie bij ons opvragen (zoals offertes) worden uitsluitend de adresgegevens en (email)correspondentie opgeslagen. De correspondentie wordt na een jaar verwijderd en/of vernietigd. De financiële gegevens worden 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

De door ons opgeslagen gegevens worden nooit verstrekt aan derden, noch gebruikt om informatie of commerciële aanbiedingen van derden toe te sturen. Wilt u uw gegevens verwijderd hebben uit onze administratie (voor zover deze niet valt onze de bewaarplicht van financiële gegevens conform de richtlijnen
van de Belastingdienst), dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar
 marjan@you-made-it.nl.

Websitebezoekers

Voor het optimaliseren van de website voor onze sitebezoekers gebruiken wij Google analytics en bijbehorende cookies. Uw IP-adres is voor ons versleuteld om uw anonimiteit te garanderen. Uw IP-adres en andere bezoekersinformatie wordt niet met Google en andere partijen gedeeld.

Contactformulieren

Uw reactie op de website via het contactformulier wordt direct via een versleutelde verbinding (https) naar ons verzonden en verder niet opgeslagen in een database. Na een jaar worden de gegevens vernietigd.

Uw rechten

U kunt ten alle tijden inzicht krijgen in de gegevens die wij van u bewaren (naam, adres, e-mailadres). Binnen de wettelijk vastgestelde periode van 1 maand zullen wij u de gegevens overhandigen. Wilt u uw gegevens verwijderd hebben uit onze administratie (voor zover deze niet valt onze de bewaarplicht van financiële gegevens conform de richtlijnen van de Belastingdienst), dan kunt u daarvoor een e-mail sturen naar marjan@you-made-it.nl.