Project Description

Rapportage Bevolkingsdaling

Dit is de derde voortgangsrapportage van het Actieplan Bevolkingsdaling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Birch in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het rapport brengt in beeld welke voortgang is gerealiseerd en welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan in het kader van het Actieplan Bevolkingsdaling in de periode najaar 2018 tot zomer 2019, op het niveau van de regio’s, provincies en het Rijk. You-made-it is gevraagd het rapport vorm te geven. Diverse infographics verduidelijken het geheel.

Download hier het gehele rapport: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019

Grafisch ontwerp en webdesign
  • Ontwerp
  • Illustraties
  • Realisatie
Terug naar WERK